Duurzaamheidsverslag 2021 Abbink | UTS

We zijn trots op ons duurzaamheidsresultaat: in 2021 hebben we fors minder CO2 uitgestoten dan in 2020. Bekijk het volledige duurzaamheidsverslag hier.

ABBINK | UTS verhuist het Science Center vanuit het oudste gebouw van de Technische Universiteit (TU) Delft.

Het Science Center opent in 2023 een geheel nieuwe locatie op de campus van de TU Delft. Een deelproject verhuizing van bijzondere collecties van het Science Center vanaf een historische plek aan de Mijnbouwstraat in Delft, met een looptijd van juli ’21 tot en met maart ’22. Momenteel wordt de laatste inventaris verhuisd waarna de locatie bezemschoon wordt opgeleverd. Diverse specials zijn verhuisd naar de nieuwe locatie of vanwege ruimtegebrek door Abbink UTS in opslag genomen.

(meer…)

Ahead Group is de nieuwe naam van de APC Groep Holding, het moederbedrijf van Abbink | UTS, Djinny Logistiek en Ucility.

Drie vertrouwde begrippen in bedrijfsmatig verhuizen, slimme duurzame logistiek en projectmanagement gaan met elkaar verder onder een nieuwe vlag: de Ahead Group. De verandering van holdingnaam en huisstijl markeren een nieuwe fase in het bestaan van Abbink | UTS, Djinny Logistiek en Ucility.

Ahead Group – Next level logistics

De drie bedrijven hebben in de afgelopen jaren hun dienstverlening op veel vlakken vernieuwd en gestroomlijnd. “Het programma van innovaties loopt uiteraard nog steeds,” zegt Erwin Bouman, algemeen directeur, na overname zijn onze huisstijl en holding-naam aan de beurt.”

De nieuwe huisstijl doet recht aan het feit dat logistiek en facilitaire dienstverlening vele facetten kent. Binnen de Ahead Group sluiten de clusters van kennis, kunde en slagkracht uitstekend op elkaar aan. De rode ruit van Abbink | UTS, de blauwe van Djinny en de groene van Ucility vormen samen één geheel dat een extra dimensie uitstraalt. Krachtig vertaald in een nieuwe belofte Next Level Logistics.

In de komende tijd zal de huisstijl doorgevoerd worden op alle vestigingen en het steeds duurzamer wordende wagenpark van de Ahead Group. “Om te beginnen op onze nieuwste Renault 58m³ bakwagen. Dit is een 100% elektrische vrachtwagen met 0% emissie, waarmee Abbink | UTS weer een stap verder gaat in de verduurzaming van onze totale bedrijfsvoering”, aldus operationeel directeur Robert Olijslagers.

­Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cock Van der Hulst, commercieel directeur Ahead Group 070-3367310, cvanderhulst@aheadgroup.nl.

Historische verhuizing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal naar tijdelijke huisvesting

Afgelopen zomer, tijdens het reces, verhuisde de Tweede Kamer naar haar tijdelijke Haagse onderkomen: Bezuidenhoutseweg 67. Het is nog nooit eerder voorgekomen – sinds het ontstaan in 1815 – dat de Tweede Kamer het Binnenhof verliet. Robbin de Bruijn, account- en project manager bij Abbink UTS, begeleidde de operatie. “Het was in vele opzichten een historische verhuizing”. Door de inzet van Abbink UTS is er in een korte tijd heel veel werk verzet en daar zijn we trots op!

De Tweede Kamer is één van de vier bewoners van het Binnenhof. De ingrijpende renovatie van de gebouwen maakt dat onder andere bouwers en installateurs zo’n vijfeneenhalf jaar de ruimte nodig hebben. Verhuizen dus. Uiteraard tijdelijk, maar wel totaal. Alle mensen die in het Tweede Kamer complex op het Binnenhof werken – Kamerleden, fractiemedewerkers, de pers alsook de diensten zoals het restaurantbedrijf en de beveiliging, hebben het Binnenhof verlaten en zijn verhuisd naar de tijdelijke huisvesting.

Specials

Abbink UTS heeft het projectmanagement, de voorbereidende werkzaamheden, de verhuizing, nazorg en het leeg managen van het Binnenhof verzorgd voor de Tweede Kamer. Kantoorinventaris, de postkamer, specials.. zoals de inhoud van magazijnen, restauratie materialen, niet-museale kunstwerken, keukenspullen, (breekbaar) antiek servies maar ook bijna 1 kilometer aan historische boeken uit de Handelingenkamer (oude bibliotheek) en 2,3 kilometer archief… alles moest naar de tijdelijke locatie. Een omvangrijke klus in een monumentaal complex bestaande uit 6 panden die op allerlei manieren aan elkaar verbonden zijn via kelders, draaitrappen en niveauverschillen. Kortom alle ingrediënten waren aanwezig voor een uitdagend logistiek project.

Omgaan met tijdsdruk

Een belangrijke voorwaarde van de verhuizing was dat het parlementaire proces moest doorgaan. De tijdsdruk was enorm om alles te verhuizen tussen 9 juli – de eerste dag van het zomerreces -, en de eerste dag dat het gebouw toegankelijk was voor Kamerleden en medewerkers op 23 augustus en de eerste plenaire vergadering op 7 september.

Om dit te bereiken… zijn de voorbereidende werkzaamheden op locatie eind februari gestart, werden er meer dan 400 vrachtwagenladingen vervoerd tijdens het gehele project – waarbij er meerdere ritten per dag werden gedaan -. Zijn er ca. 10.000 items aan verhuismaterialen, zoals hondjes, meterbakken en rolcontainer ingezet. En was de totale inzet van personeel over het gehele project: bijna 2.000 mandagen, met op de drukste dagen een inzet van 18 uitvoerende Abbink UTS medewerkers op locatie. Tijdens het gehele project is een vast verhuisteam ingezet onder leiding van vaste voormannen Ajan, Richard en Art-Handler Voorman Luandi.

Teamwerk

Met onder andere Maurits Buitelaar, Coördinator In- en verhuizen Tijdelijke Huisvesting Tweede Kamer (gedetacheerd via Abbink UTS) werkte Robbin de Bruijn zeer prettig samen. “Met het hele team is dit project in de afgesproken tijd gerealiseerd en met succes afgerond. De voormannen, chauffeurs, verhuizers, art-handlers en op de achtergrond ook de planners, kantoormedewerkers, leidinggevenden, echt iedereen… Zoveel vakmanschap, flexibiliteit, inzicht. Ik ben heel trots daar onderdeel van geweest te zijn”. Een veelzijdig uniek project in een historische omgeving is succesvol afgesloten.

Resultaat: De verhuizing van de Tweede Kamer is conform planning en naar tevredenheid uitgevoerd en de gebouwen op het Binnenhof zijn op tijd leeg opgeleverd.

Abbink UTS en alle UTS vestigingen gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder

Door het behalen van het CO2-bewust Certificaat gecertificeerd voor niveau 3

Abbink UTS Gecertificeerd CO²-prestatieladder niveau 3

Abbink UTS neemt verantwoordelijkheid voor een beter milieu en sociaal klimaat, omdat wij toekomstige generaties een prettige omgeving wensen om in te leven en werken. Daarom is duurzaamheid een belangrijke pijler in ons bedrijfsbeleid. Samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners werken we toe naar een circulaire en inclusieve economie. Wij willen dit bereiken met slimme logistieke bedrijfsvoering, cirkelende materiaalstromen en transparante ketensamenwerking.

Certificering voor de CO2-Prestatieladder is daarom een logische vervolgstap voor alle UTS vestigingen.

Over CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-reductie in organisaties substantieel te verhogen. Het gaat bij de CO2-Prestatieladder om energiebesparing, CO2-reductie in de keten en het gebruik van duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. Niet alleen in het uitvoeren van projecten, maar ook in de keten.

Over UTS

UTS is een toonaangevend landelijk netwerk van logistieke en facilitaire dienstverleners – waar Abbink UTS onderdeel van uit maakt – die meer doen dan verhuizen. De hoofdactiviteiten van Abbink UTS richten zich op verhuizen, facilitaire en logistieke servicesopslag en workspace. Bekijk al onze dienstverlening.

”Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel van de UTS-organisaties. Het behalen van dit certificaat is voor ons een belangrijke stimulans om scherp te blijven en voortdurend te zoeken naar mogelijkheden binnen onze organisaties om onze CO²-emissie terug te dringen.”

Erwin Bouman – Bestuursvoorzitter van UTS Nederland en Algemeen Directeur Abbink UTS.

Groot Nieuws Nieuwsbrief


APC Groep in handen van de huidige directie

Foto uit 2017

De in 2017 ingezette overname van de APC Groep Holding B.V. door de huidige directie is per 1 april jl. afgerond. Met de overdracht van de laatste tranche van zijn aandelen heeft Andre van Herk definitief afscheid genomen na ruim 50 jaar actief te zijn geweest in de verhuisbranche. De huidige directie bestaande uit algemeen directeur Erwin Bouman, operationeel directeur Robert Olijslagers en commercieel directeur Cock van der Hulst bedankt Andre voor de rol die hij altijd vol passie heeft vervuld. Vol vertrouwen kijkt de huidige directie uit naar de toekomst voor onze bedrijven Abbink | UTS, Djinny Logistiek en Ucility.


André van Herk ziet positief terug op 50 jaar verhuis carrière

Door Anton Vis – Erkende Verhuizers

1 April jl. was een gedenkwaardige dag voor een markante ondernemer die vele jaren zijn stempel drukte op de Nederlandse verhuis industrie: oud OEV-voorzitter André van Herk verkocht die dag zijn laatste 50 procent aandelen in de APC GROEP en heeft daarmee de verhuisdozen definitief aan de wilgen gehangen. Het is genoeg. Nou ja… stilzitten is er nog steeds niet bij, want zijn memoires zijn in aantocht. Na een halve eeuw blikt André graag nog één keer terug.

Van metselaar naar bodedienst .. een paar jaar (en een groot rijbewijs) later, rijdend in een tweedehands wagen, naar drie avonden in de week op de fiets langs de huizen waar een bord te koop stond: ‘‘want dan wist je dat de bewoners gingen verhuizen’’.

Hoe het voor André allemaal begon? Dat kan je teruglezen in het hele artikel.
Klik hier om het volledige artikel door te lezen.

‘‘Terugkijkend heb ik in mijn werkzame leven een hele mooie tijd gehad, vind ik zelf’’.


Tijd voor een nieuwe huisstijl
UTS ABBINK IS NU ABBINK | UTS

Is het u al opgevallen dat onze huisstijl veranderd is van UTS Abbink naar ABBINK | UTS? Met deze huisstijl verandering brengen wij onze lokale identiteit meer naar voren. UTS is een zeer sterk verhuis merk en het dienstenpallet van Abbink gaat vandaag de dag veel verder dan alleen bedrijfsverhuizingen.

Bij een nieuwe huisstijl hoort vanzelfsprekend ook een nieuwe website!

Nieuwe bedrijfskleding

Al onze buitendienst- en loodsmedewerkers worden voorzien van nieuwe werkkleding in onze nieuwe Abbink | UTS stijl. Willem en Delano hadden de eer model te staan – en natuurlijk te werken – in de nieuwe bedrijfskleding op de Kop van Zuid. Zie hier het resultaat:


Trots op de uitbreiding van ons wagenpark!

Uitbreiding van ons wagenpark

Om onze klanten nog beter van dienst te zijn hebben wij onlangs ons wagenpark uitgebreid en is hiermee ons gehele wagenpark EURO6 en voldoet aan de nieuwste emissie eisen en is dus schoner voor het milieu.

Ons elektrische wagenpark groeit van 6 naar 7 elektrische transport eenheden.
Wij wachten vol spanning af op onze nieuwe Renault elektrische middel bakwagen.

Zero emissie bedrijfswagens- en vrachtwagens

Wij kiezen bewust te investeren in kleine- en middelgrote zero emissie bedrijfswagens- en vrachtwagens. Grote ZE transportmiddelen zijn nog zeer beperkt beschikbaar en vergen forse investeringen, ook in laad infrastructuur. Daarnaast ervaren wij de afgelopen jaren een aanzienlijke afname in extern te verhuizen volumes. De kleine- en middelgrote ZE bedrijfswagens vallen in de categorie <7.500 kg en zijn daarmee ideaal voor het gebruik in binnenstedelijk gebied. Vaak is er geen ontheffing nodig voor dit type verhuiswagen.

Elektrische personenauto`s

Binnen ons accountteam is ook het personenwagenpark uitgebreid en hebben twee van onze medewerkers hun nieuwe elektrische personenauto, een Volkswagen ID.4, in ontvangst mogen nemen, zodat ook hun locatiebezoek elektrisch blijft en wordt uitgevoerd.

Deze uitbreiding maakt ons nog flexibeler in ons transport.


Zomer planning 2021

Over een aantal weken staat de zomervakantie voor de deur. Voor ons als Erkende Projectverhuizers hét seizoen van (school- en project)verhuizingen.

Onze planning is weer druk bezet met leuke en uitdagende projecten. Om onze diensten voor u in de zomervakantie te kunnen realiseren ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw zomerplanning.

Zomer werkzaamheden? Mail dan naar info@utsabbink.nl

Namens ABBINK | UTS een fijne zomervakantie gewenst en tot snel!

ANDRE VAN HERK ZIET POSITIEF TERUG OP 50 JAAR VERHUIS CARRIÈRE

Door Anton Vis – Erkende Verhuizers

‘MET EN VOOR ELKAAR, DAAR WORD JE BLIJ VAN!’

1 april jl. was een gedenkwaardige dag voor een markante ondernemer die vele jaren zijn stempel drukte op de Nederlandse verhuisindustrie: oud OEV-voorzitter André van Herk verkocht zijn laatste 50 procent aandelen in UTS APC Groep en heeft daarmee de verhuisdozen aan de wilgen gehangen. Het is genoeg. Nou ja, stilzitten is er nog steeds niet bij. Want zijn memoires zijn in aantocht. Na een halve eeuw blikt André graag nog een keer terug.

BODEDIENST

“Het was 1969 dat ik als metselaar overstapte op de bestelwagen bij Kennedie in Wassenaar en ik bodedienst ging rijden tussen Wassenaar en Leiden. Een paar jaar (en een groot rijbewijs) later op een oude tweedehands penenwagen, want we gingen rijden voor van Gend & Loos. In Wassenaar zat een groot magazijn van V&D en van de Cadi en Menken melk, dus volle bakken. En dan op zaterdag een verhuizing doen: gestreste mensen het naar hun zin maken, want verhuizen was gedoe!”

VERHUIZEN

Omdat bodedienst rijden voor Van Gend & Loos geen vetpot bleek te zijn, ging André drie avonden per week op de fiets langs de huizen waar een bord te koop stond,” want dan wist je dat de bewoners gingen verhuizen. Je had goeie avonden, maar ook slechte. Soms gooiden ze de deur voor je neus dicht of werden dingen gezegd die niet leuk waren. In het eerste volle jaar haalde ik wel voor 200.000 gulden werk van de straat. Ik breidde uit van Wassenaar naar Zoetermeer, waar we een vestiging openden. Op zaterdag gingen we reclame-aanstekers en bedrukte pennen uitdelen in de winkelstraten.

VAREKAMP

De dagen dat we geen verhuizingen hadden, reed ik voor Hein Tipker Tielsa keukens of balen koffie van Rotterdam naar het Klaverblad. Die balen wogen zeker 65 kg, maar volgens mij wel 100 kg. Hier ben ik dan ook snel mee gestopt. We namen Knijnenburg in Leidschendam over en werden subcontractor bij Varekamp in Amsterdam. Aanvankelijk drie man en een wagen, maar al snel groeide dat door naar vijf teams met veel internationaal werk en Europese ritten. Varekamp draaide in de glorietijd wel met zo’n 100 man exportverpakkers, naar Suriname en naar het Midden- Oosten. Ook grote kantoorprojecten. Hier is verhuizen in de nacht geboren, met Siem Meyn en Witteveen als vaste partners van Varekamp.

‘HARD WERKEN IS PRIMA, MAAR JE MOET ER WEL WAT AAN OVERHOUDEN’

UTS

Onder een nieuwe directie veranderde regels, zodat er weinig meer te verdienen viel. Hard werken is prima, maar je moet er wel wat aan overhouden. Daarom gingen we mee met Ed Voerman, die Nijman Amsterdam begon vanuit het WTC in Amsterdam. Toen Kennedie ging samenwerken, en later ook fuseerde met Voerman International, ging het heel hard. In 1989 namen we Batenburg & Folmer in Den Haag over en Transpack Haarlem en dat ging maar door: UTS Verkroost Leeuwarden, UTS Grijpma, UTS Hersevoort en in 2004 een grote stap: UTS Abbink Rijswijk, UTS Van der Geest, UTS Cors de Jongh, UTS van der Lee in Utrecht en een hele reeks andere vestigingen in Nederland, Moskou, Praag en Warchau, Baku we zetten een eigen verzekeringspoot op, Relo Insurance. In totaal een megaclub in de verhuiswereld, waarmee Nederland op de kaart stond.

BIBLIOTHEEKVERHUIZING

In 2006 hadden we circa 900 vaste medewerkers en een omzet van zo’n 46 miljoen euro. Met zo’n grote groep ben je altijd bezig met efficiency. We begonnen met de plastic ‘meter crate’. Die huurden we in 1979 in Engeland voor de verhuizing van de Koninklijke Bibliotheek, 67 kilometer boeken. Een geweldig product waar we later in Duitsland een mal van hebben laten maken. Via UTS Services gingen we die verhuren. In 2021 kunnen we niet meer zonder! Hetzelfde gebeurde toen we startten met het opslaan en rijden met 20 ft. zeecontainers in 1989. In onze eerste hal op de Braillelaan in Rijswijk stonden er 100. In 2000 had de Mandijnhal in Rotterdam een capaciteit van 1.000 containers. Collega’s zeiden in het begin dat antiek niet in ijzeren dozen kon worden opgeslagen, maar het werkte wel en dat zien we nu nog steeds. Dit gebeurde vaker.

HANDYMAN

In 1990 bijvoorbeeld kreeg onze superverhuizer Peter last van zijn knieën en kon hij geen trappen meer lopen. Ik heb toen voor hem de Handyman gelanceerd. Al snel hadden we vele mannen zoals Peter en ook nu nog zijn er vijf vaste Handymannen aan de gang. Ook rond hulpmaterialen hebben we vernieuwingen doorgevoerd: aluminium bunnen en gestoffeerde dolly’s in de kleur van de klant. Mijn vader heeft de eerste nog gemaakt. Het was altijd kicken als je weer iets ontwikkelde waar eerst raar naar gekeken werd, maar als men eenmaal doorhad hoe efficiënt ermee gewerkt kon worden dan gingen de deuren open.

‘DAT JE OP VELE FRONTEN IETS KON DOEN VOOR EEN ANDER, OMDAT DIT IN JE VERMOGEN ZAT. DAAR BEN IK PERSOONLIJK RIJKER VAN GEWORDEN’

Foto: André van Herk is één van de initiatiefnemers van Dinkaschool in Tanzania.

ERKENDE PROJECTVERHUIZERS

Van mijn 50 jaar in de verhuizingen heb ik ruim 40 jaar in besturen gezeten. Ik ben begonnen in het bestuur van de KVO, iets wat ik altijd als heel positief heb ervaren. En ik was medeoprichter van Erkende Projectverhuizers  en jarenlang voorzitter van de OEV, waar ik nog steeds trots op ben. Met elkaar zaken bespreken, proberen er een mooi club van te maken en meegaan met de tijd. Ik heb mooie tijden beleefd met Dirk van de Ent, Wim Pot en Jos Bakker. Ook daar kan je rijker van worden.

‘TERUGKIJKEND HEB IK IN MIJN WERKZAME LEVEN EEN HELE MOOIE TIJD GEHAD VIND IK ZELF’

KWALITEIT EN SERVICE

Eén ding is er niet veranderd en dat vind ik heel jammer, dat is dat verhuisbedrijven nog steeds onderling vechten om de goedkoopste tarieven neer te leggen. Als je terugkijkt hoeveel meer er nu geleverd wordt aan kwaliteit en service, alleen de prijzen zijn niet meegegaan. Schoonmakers en tuinlieden waren vroeger altijd goedkoper dan verhuizers, maar ook die hebben ons ingehaald. Wij bieden veel meer en wij blijven gewoon lekker elkaar onderbieden!! Onze klanten weten dat en maken hier handig gebruik van. Deze week kwam de loodgieter iets aan mijn dak doen. Hij had een hulpje bij zich voor de zware ladder. Voor de senior werd € 69,50 per uur incl. btw berekend, voor het hulpje € 51,50. Hier kunnen wij nog wat van leren!”