Duurzaamheidsverslag 2021 Abbink | UTS

We zijn trots op ons duurzaamheidsresultaat: in 2021 hebben we fors minder CO2 uitgestoten dan in 2020. Bekijk het volledige duurzaamheidsverslag hier.

Abbink UTS en alle UTS vestigingen gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder

Door het behalen van het CO2-bewust Certificaat gecertificeerd voor niveau 3

Abbink UTS Gecertificeerd CO²-prestatieladder niveau 3

Abbink UTS neemt verantwoordelijkheid voor een beter milieu en sociaal klimaat, omdat wij toekomstige generaties een prettige omgeving wensen om in te leven en werken. Daarom is duurzaamheid een belangrijke pijler in ons bedrijfsbeleid. Samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners werken we toe naar een circulaire en inclusieve economie. Wij willen dit bereiken met slimme logistieke bedrijfsvoering, cirkelende materiaalstromen en transparante ketensamenwerking.

Certificering voor de CO2-Prestatieladder is daarom een logische vervolgstap voor alle UTS vestigingen.

Over CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-reductie in organisaties substantieel te verhogen. Het gaat bij de CO2-Prestatieladder om energiebesparing, CO2-reductie in de keten en het gebruik van duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. Niet alleen in het uitvoeren van projecten, maar ook in de keten.

Over UTS

UTS is een toonaangevend landelijk netwerk van logistieke en facilitaire dienstverleners – waar Abbink UTS onderdeel van uit maakt – die meer doen dan verhuizen. De hoofdactiviteiten van Abbink UTS richten zich op verhuizen, facilitaire en logistieke servicesopslag en workspace. Bekijk al onze dienstverlening.

”Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel van de UTS-organisaties. Het behalen van dit certificaat is voor ons een belangrijke stimulans om scherp te blijven en voortdurend te zoeken naar mogelijkheden binnen onze organisaties om onze CO²-emissie terug te dringen.”

Erwin Bouman – Bestuursvoorzitter van UTS Nederland en Algemeen Directeur Abbink UTS.