NEN3140 Keuring

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen op een veilige en gezonde manier hun werk uit te voeren. De normen waarin wordt aangegeven wat er wordt verstaan onder veilig werken met elektrische gereedschappen en andere elektrische arbeidsmiddelen is uitgewerkt in de norm NEN 3140.

NEN3140 keuring

Juridische aansprakelijkheid arbeidsveiligheid

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor de arbeidsveiligheid van uw medewerkers bent u ook juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel-. Bovendien eisen steeds meer verzekeringsmaatschappijen in hun polisvoorwaarden dat de elektrische gereedschappen en andere elektrische arbeidsmiddelen periodiek gekeurd worden.

Periodieke keuring

De NEN3140 keuring is een onafhankelijke Nederlandse normering die alle belangrijke eisen voor laagspanning installaties en elektrische arbeidsmiddelen bevat en wordt in de regel periodiek (jaarlijks) herhaald ter voorkoming van incidenten (brand en/of letsel), bedrijfsuitval en geeft invulling aan de zorgplicht uit de ARBO wet voor werknemers en derden. De Nederlandse Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen nemen deze keuring dan ook mee in hun afwegingen als er bijvoorbeeld een ongeval/brand heeft plaatsgevonden.

De keuring door de NEN3140 keurmeester van Abbink UTS bestaat uit:

  • Het uitvoeren van een visuele inspectie.
  • Meting met behulp van gehomologeerde keuring apparatuur.
  • Het voorzien van het elektrische arbeidsmiddel met een uniek identificatienummer en NEN 3140 keuringssticker.
  • De keuringsrapporten worden toegevoegd aan uw persoonlijke online portaal. Hiermee heeft u 24/7 een goed overzicht van uw arbeidsmiddelen.
  • Onze NEN 3140 keurmeesters en software signaleren wanneer de arbeidsmiddelen weer in aanmerking komen voor een keuring. Hiervoor benaderen wij u proactief om dit in te plannen.

Abbink UTS is de vaste partner van o.a.:

  • Erasmus Medisch Centrum
  • Eneco

Meer weten over onze NEN3140 Keuring?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op