Bedrijf verhuizen

Iedere bedrijfsverhuizing – groot of klein – valt of staat met een goede voorbereiding. Om een verhuizing tot een succes te maken is het van belang dat er een gedegen voorbereiding plaats vindt. De projectleider van Abbink UTS adviseert, ondersteunt en begeleidt uw organisatie bij het maken van de juiste keuzes. En neemt deel aan de vergaderingen van uw projectgroep Verhuizen. Gezien zijn ruime know-how en ervaring kunt u een waardevolle input van hem verwachten.

Verhuisdraaiboek

Aan de hand van de bepaalde uitgangspunten en input vanuit het verhuisoverleg stelt onze projectleider een gedetailleerd verhuisdraaiboek op, waar in ieder geval de onderstaande punten zijn opgenomen:

 • fasering, verhuisvolgorde, dagplanningen en werktijden
 • specials zoals bijvoorbeeld kunst, copiers, kluizen etc.
 • details omtrent cable management
 • benodigd personeel en materieel
 • vergunningen en wegafzettingen
 • communicatieschema
 • oplevermomenten
 • evaluatiemomenten
 • kleurcoderingen
 • veiligheidsmaatregelen
 • calamiteitenplan

Voorbereiding locatie

In de aanloop naar de verhuizing wordt op locatie bekeken welke verdere maatregelen genomen dienen te worden om de mogelijke overlast tot een minimum te beperken. Op de laad- en loslocaties wordt tijdens de voorbereiding in overleg bepaald:

 • Welke beschermende materialen benodigd zijn.
 • Welke interne looproutes, liften en doorgangen gebruikt gaan worden in overleg met de locatie verantwoordelijke contactpersoon.
 • Welke uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn in geval van calamiteiten inclusief bepalen benodigd extra beschermingsmateriaal.

Onze projectleider stelt in overleg met u een verhuisinstructie op en organiseert desgewenst een voorlichtingsbijeenkomst voor uw medewerkers.

Uitvoering van de verhuizing

Door de gedegen voorbereiding vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats. De verhuizing wordt gerealiseerd geheel volgens plan en zonder dat het primaire proces wordt verstoord en dat de veiligheid van medewerkers en omstanders een moment in gevaar is gekomen.

Abbink UTS werkt met gediplomeerde medewerkers die de meest moderne hulpmaterialen tot hun beschikking hebben. Onze projectleider heeft een coördinerende en toezichthoudende rol en heeft de volgende taken/verantwoordelijkheden:

 • houden dagelijkse start werkvergadering met uitvoerende team.
 • oplossen van knelpunten.
 • dagelijks voortgangscontrole en rapportage aan opdrachtgever.
 • bewaken en indien daar aanleiding toe bestaat het bijstellen van het tijdsplan.
 • controleren en bewaken kwaliteitsniveau.
 • bijstellen beheersfactoren.
 • voorbereiden nazorgprogramma.
 • opleveren werkzaamheden aan het einde van de verhuisdag.

Tijdens deze fase wordt door de projectleider het nazorgprogramma opgesteld en voorbereid.

Nazorg na de verhuizing

Gedurende de nazorg worden de laatste werkzaamheden van de uitvoering geïnventariseerd, verdeeld en opgelost. De activiteiten in deze fase zijn:

 • inventariseren en oplossen restpuntenlijst.
 • laatste oplevering en afsluiting van het project of deelfase.

Evaluatie van de verhuizing

Kwaliteit staat bij Abbink UTS zeer hoog in het vaandel. Na afloop van iedere verhuizing vindt er een evaluatie plaats met betrokkenen, zowel intern als extern. Verbeterpunten uit deze evaluaties leveren waardevolle input waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening continue verbeterd wordt.

Abbink UTS is de vaste verhuispartner van o.a.:

 • DAS Rechtsbijstand
 • Eneco
 • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 • Heineken Zoeterwoude
 • Landal
 • Nationale Nederlanden
 • Shell
 • Stichting Rijswijkse Kinderopvang
 • Technip

Plannen om uw bedrijf te verhuizen?

Heeft u een (bijzondere) logistieke uitdaging? UTS Abbink denkt graag mee!

Neem contact op