Zorg verhuizen

Abbink UTS heeft een jarenlange ervaring op het gebied van verhuizingen binnen Cure & Care. Hieronder valt het in- en extern verhuizen van onderzoeksapparatuur, steriele voorraden, apparatuur, ziekenhuisbedden, laboratoria, medische archieven en complete zorginstellingen. Ook kantoren, magazijnen en het verzorgen van handymandiensten vallen hieronder. Maar ook het onder spanning verhuizen, met speciaal transport, van -80°c (medische) vrieskisten en medisch labapparatuur.

Voldoen aan de verwachtingen door middel van een uitgebreide intakeprocedure

Tijdens de voorbereiding investeren wij veel tijd in het inventariseren van de wensen, behoeftes en verwachtingen van de eindgebruikers. In overleg met uw organisatie bepalen we wie de vertegenwoordigers zijn van de te verhuizen afdelingen. Met de vertegenwoordigers gaat onze projectleider het intakegesprek aan. Daarbij zoomen we in op de drie doelgroepen die mogelijk betrokken zijn bij verhuizing: patiënten, bezoekers en medewerkers.

Onderzoek op impact verhuizing

We onderzoeken de impact van de verhuizing o.b.v. de volgende onderwerpen (in willekeurige volgorde):

 • Continuïteit van de zorg – hoe zorgen we dat de zorg altijd door kan gaan. Denk aan het afstemmen van calamiteitenscenario’s of noodplannen.
 • Geen overlast – op welke manier voorkomen of beperken we overlast; denk aan het gebruik van verhuismaterialen met rubberen wielen waardoor geluidsoverlast op de harde vloeren wordt voorkomen.
 • Logistieke routing in brede zin – rekening houdend met de af te leggen route maar ook de afstemming met de planning van andere afdelingen zoals beddenlogistiek en distributie van voeding.
 • Hygiëne – is er bijvoorbeeld sprake van een steriele omgeving.
 • Veiligheid – is er bijvoorbeeld sprake van chemicaliën.
 • Risico’s en beheersmaatregelen, kritieke factoren.
 • Communicatie – hoe informeren we de drie doelgroepen over de verhuizing.
 • Efficiency – hoe zorgen we voor een verhuisproces met een zo kort mogelijke doorlooptijd en aaneengesloten vervoersstromen zodat alle goederen maar één keer worden ‘beetgepakt’.

De input vanuit de intake vertaalt onze projectleider in een plan van aanpak wat wordt voorgelegd aan uw afdeling Verhuisprojecten zodat er een toetsing kan plaatsvinden of de wensen en behoeften van de eindgebruikers passen binnen uw kaders én binnen uw budget.

Het betreft in alle gevallen maatwerk en daarom vindt vooraf een situatieopname plaats om op moment van aanvangen verrassingen, vertragingen en dus kosten uit te sluiten.

Abbink UTS is de vaste partner van o.a.:

 • Alrijne Ziekenhuis
 • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 • Groene Hart Ziekenhuis

Wilt u meer weten over onze aanpak?

Heeft u een (bijzondere) logistieke uitdaging? Wij denken graag mee!

Neem contact op