Maximale score bij gunning verhuisprojecten ministeries

Zo vlak voor de vakantie is het ‘rapporttijd’. Een spannende tijd. Want hoewel de mensen van UTS Abbink de schoolbanken allang achter zich hebben gelaten, zaten zij de afgelopen dagen in datzelfde afwachtende schuitje. Gelukkig werd het wachten afgelopen donderdag beloond met een prachtig rapport: bij de toekenning van het meerjarencontract met FM Haaglanden behaalde UTS Abbink de maximale score! En dat betekent dat we vanaf september dé verhuizer van alle ministeries zijn.

De gunning van een raamovereenkomst met FM Haaglanden, de facilitaire partner van alle ministeries, gebeurde op basis van een vergelijking tussen een paar verhuisbedrijven. Van die meedingende partijen scoorde er uiteindelijk maar één op alle onderdelen in de lijst van vereisten uitmuntend: UTS Abbink. En dat betekent dat we vanaf september de verhuizer voor alle ministeries zijn.

Véél ministeries

De raamovereenkomst met FM Haaglanden, de uitvoerende dienst op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken voor het Rijk, geldt in ieder geval voor twee jaar. Als beide partijen daarna tevreden zijn over de samenwerking, wordt dat nog eens met twee jaar verlengd. De lijst van ministeries waar UTS Abbink bij elke verhuizing mag klaarstaan is flink: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Defensie (locatie Rijksbedrijvencentrum), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Algemene Zaken, Financiën, Nationaal Archief en tot slot de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Drie gegadigden

FM Haaglanden schreef een tender uit; een zogeheten offerteaanvraag vanuit het Rijk. Een aantal bedrijven dong mee. We zijn trots dat de beoordeling wie de opdracht zou mogen vervullen ten gunste van UTS Abbink uitviel. Van de duizend te behalen punten, scoorden we maximaal: duizend punten. Aan alle vereisten voor het uitvoeren van de opdracht kan UTS Abbink dus ruimschoots voldoen. En zelfs meer dan dat. Want in de gunnningsbrief worden uiteenlopende redenen gegeven waarom de keuze op ons is gevallen.

Trots

Zo vermeldt de gunningsbrief “dat het geruststelt dat UTS Abbink een realistisch, concreet en praktisch uitvoerbaar stappenplan met bijbehorende tijdsplanning heeft.” Ook de aantoonbare inzet op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gewaardeerd: “UTS Abbink besteedt veel aandacht aan groene oplossingen van zowel vervoer als materiaal en overig materieel en de efficiency.” Ook de maatschappelijke betrokkenheid bij het realiseren van de bouw van een schoolgebouw voor circa honderd minder bedeelde kinderen in Tanzania spreekt het beoordelingsteam aan. Tezamen met de gunstige tariefstelling en het uitstekende communicatieplan “Een leuk initiatief is de app waarmee de opdrachtgever toegang krijgt tot het verhuisproces, om de kwaliteit, de voortgang en de waarborg van de klanttevredenheid te volgen.” viel het oordeel dus uitermate positief uit. En daar zijn we hartstikke trots op!

Opvallende zaken

Sterk verhaal